Połaniec: Tysiąc miejsc pracy w Strefie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tysiąc nowych miejsc pracy powstanie w gminie Połaniec. Warszawska firma Nemex S.A. wybuduje tu zakład produkcji elementów prefabrykowanych do budowy domów i mieszkań z wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań technologicznych.
Gmina Połaniec zakończyła procedurę przetargową i przyjęła ofertę Nemex S.A. na objęcie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości znajdujących się na obszarze terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
'Starachowice' S.A. – Podstrefa Połaniec.
To teren ponad dziewięciu hektarów, na których w ciągu dwóch lat wybudowana ma zostać fabryka. Spółka planuje zatrudnić tysiąc osób.
(Marcin Gabrek)