Połaniec, Staszów: Konferencja o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to jeden z bardziej perspektywicznych sektorów rozwoju województwa świętokrzyskiego. Na ten temat odbędzie się konferencja 'Odnawialne źródła energii – zielone światło dla Świętokrzyskiego”, która ma promować i wspierać działania inwestycyjne oraz edukacyjne związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną. Konferencja odbędzie się dziś w Połańcu i jutro w Staszowie.
Jednym z celów spotkania będzie wymiana opinii i doświadczeń na temat praktycznych metod przygotowywania i wdrażania projektów. Pozwoli to zaprezentować, przybliżyć i zwiększyć świadomości o regionalnym potencjale do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Program konferencji przewiduje m.in. wystąpienia ekspertów zagranicznych, a także wizyty w wybranych obiektach na terenie Połańca i Staszowa, m.in. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rzędowie, Hucie Szkła Gospodarczego w Grzybowie, oraz Tereny Inwestycyjne pod Staszowem i w Połańcu.
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to jeden z bardziej perspektywicznych sektorów rozwoju województwa świętokrzyskiego. Wsparcie inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jest jednym z celów tematycznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020