Pojawiła się propozycja lokalizacji stałego punktu poboru krwi w Tarnobrzegu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Tarnobrzegu zarejestrowanych jest pięć klubów honorowych dawców krwi. Największy z nich, 'Bartosz” zrzesza ponad 300 osób.
Zbigniew Nita z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie podkreśla, że widział zaproponowane przez prezydenta Tarnobrzega, pomieszczenia. Aby przystosować je do potrzeb krwiodawców, potrzebny był by gruntowny remont, na co centrum nie ma obecnie pieniędzy:

Prezydent Tarnobrzega chce niezagospodarowane pomieszczenia w tak zwanej poliklinice przy ulicy 1 maja przeznaczyć na miejsce, w którym w sposób profesjonalny można by oddawać krew.
W mieście obecnie nie ma stałego punktu, w którym przyjmowane były by osoby chętne do oddania tego życiodajnego płynu. Funkcjonujący w tarnobrzeskim szpitalu Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zamknięto z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania. Z kolei powstały w jego miejsce punkt poboru krwi zakwestionował sanepid.
Mówi prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz: