Podkarpackie: Posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podczas Komitetu marszałek zapowiedział także uruchomienie jeszcze w tym roku naboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – między innymi w obszarze bioróżnorodności oraz bonów na innowacje.
Komitet Monitorujący liczy 61 osób. Tworzą go przedstawiciele rządu, jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społeczno-gospodarczych między innymi z organizacji pozarządowych, izb gospodarczych czy środowisk naukowych. Przewodniczącym komitetu jest marszałek województwa. Do głównych zadań Komitetu Monitorującego należy m.in. przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów.
(Tomasz Łępa)
W posiedzeniu Komitetu Monitorującego wzięła udział Wallis Goelen Vandebrock – przedstawicielka Komisji Europejskiej, która mówiła o wyzwaniach dla Podkarpacia w tej perspektywie.

Obecny na posiedzeniu komitetu przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Paweł Chorąży podkreślał, że działania uruchomione za te pieniądze będą bardzo ważne.

Nabór pierwszych projektów w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy już się zakończył. Teraz zostaną uruchomione nabory wniosków w trybie konkursowym. Te współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będą dotyczyć obszarów związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną czy jakością edukacji. Nabór rozpocznie się już w trzecim kwartale tego roku. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze ustalenie kryteriów wyboru projektów, które są dla starających się o unijne pieniądze ważnymi wytycznymi – tłumaczył Adam Hamryszczak, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

1 mld 800 mln złotych – to kwota, która już w tym roku zostanie przeznaczona na działania konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Aby mogły ruszyć nabory konieczne jest ustalenie kryteriów wyboru projektów. W tym właśnie celu odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Mówi marszałek województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl.