Podkarpacie: Zmiany w zarządzie i prezydium sejmiku województwa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Po wyborze wicemarszałka przewodniczący klubu radnych PiS Jerzy Cypryś zgłosił Jerzego Borcza jako kandydata na nowego przewodniczącego sejmiku. Tę propozycję również poparło 25 radnych. Na koniec sesji głos zabrali radni, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyli mandaty posłów. Za możliwość pracy na rzecz samorządu województwa podziękowała Anna Schmidt-Rodziewicz, Joanna Frydrych, Wojciech Buczak oraz Mieczysław Miazga. Radnym podziękował marszałek Władysław Ortyl, który wręczył im kwiaty i pamiątkowe dyplomy.
(Tomasz Łepa)
Za wyborem Bogdana Romaniuka na nowego wicemarszałka głosowało 25 spośród 30 obecnych na sesji radnych. Mam świadomość jaka praca przede mną i obiecuję, że będę ją sumiennie wykonywał – mówił tuż po wyborze nowy wicemarszałek odbierając gratulacje od radnych i zarządu województwa:

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni wybrali nowego przewodniczącego sejmiku oraz wicemarszałka. Uzupełnienie składu zarządu było konieczne, gdyż dotychczasowy wicemarszałek Wojciech Buczak został wybrany na posła RP. Marszałek do pracy w zarządzie województwa rekomendował Bogdana Romaniuka: