Podkarpacie: Zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Program uroczystości rozpoczął pokaz warsztatowy pt. 'Stoję na scenie”, zrealizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w ramach projektu 'Tadeusz Kantor inspiruje swoich rodaków”. Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu była Monika Adamiec. W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Kantora, w Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim otwarto także wystawę prac ropczyckiego artysty Adama Sypla pt. 'Kantor i ja”. Wystawę można zwiedzać do końca marca 2016 roku.
(Tomasz Łępa)
Ogłoszony w 2015 roku przez UNESCO Rok Tadeusza Kantora zwieńczyły oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin artysty. Uroczystości odbyły się w Wielopolu Skrzyńskim. Ich organizatorem był tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku, współorganizatorami zaś Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora, działające w miejscu urodzenia Kantora. Mówi dyrektor placówki, Marcin Świerad.