Podkarpacie: WIOŚ apeluje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego ozonu w powietrzu dla województwa podkarpackiego.
Przekroczenie zanotowane zostało na stacjach w Nisku i Mielcu. Obszar przekroczenia obejmuje gminę Nisko zamieszkałą przez ok. 22,5 tys. mieszkańców oraz miasto i gminę Mielec zamieszkałą przez ok. 74 tys. mieszkańców.
Przekroczenia poziomu ozonu miały miejsce w okresie letnim. Związane były z wysokimi temperaturami powietrza, sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. Ozon przyziemny jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych, a jego prekursorami są głównie tlenki azotu, oraz lotne związki organiczne.
Dlatego też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska apeluje o ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni oraz ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu i czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu.
Wysokie stężenia ozonu mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Sprzyjają nasileniu chorób układu oddechowego, układu krążenia, chorób o podłożu alergicznym, a także mają właściwości rakotwórcze. Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, krwionośnego i płciowego, osoby palące papierosy i wykonujące prace na wolnym powietrzu.
Podwyższonych stężeń ozonu w regionie można spodziewać się do końca okresu letniego, szczególnie w dniach z dużym nasłonecznieniem i z wysokimi temperaturami powietrza.
(Tomasz Łepa)