Podkarpacie: W ponad 70 spółdzielniach socjalnych pracuje około 400 osób.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponad 28 milionów złotych z programu Kapitał Ludzki wydał Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na utworzenie na Podkarpaciu ponad 70 spółdzielni socjalnych. Pracę w nich znalazło około 400 osób. Pod względem liczby spółdzielni region plasuje się na trzecim miejscu w kraju. Spółdzielnię socjalną założyć może minimum pięć osób, z czego co najmniej połowę muszą stanowić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym np. bezrobotne czy niepełnosprawne. Zysk, który spółdzielnia wypracuje, nie może być wypłacany jej członkom, musi być zagospodarowany na różnego rodzaju cele np. społeczne albo kulturalne. Na Podkarpaciu funkcjonuje w sumie ponad 90 spółdzielni, ponad 70 z nich powstało dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pozostałe powstały dzięki dotacjom m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Większość działa w sektorze usług. Wśród nich są podmioty, które prowadzą np. sale zabaw dla dzieci, kawiarnie, przedszkola. Są też spółdzielnie, które oferują np. kompleksową opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz produkują odzież.