Podkarpacie: Tak dla zarządu województwa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: leliwa

W tym samym dniu miała odbyć się także druga nadzwyczajna sesja sejmiku. W jej programie było odwołanie dotychczasowych przewodniczących sejmikowych komisji. Sesja została przerwana z powodu braku kworum.
(Tomasz Łępa)
Zmiany w budżecie województwa podkarpackiego, projekt dokumentu dotyczącego oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podkarpackiego i Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 były tematem obrad sesji sejmiku województwa podkarpackiego.
Sesja była kontynuacją obrad, które sejmik rozpoczął jeszcze 31 lipca. Po zakończeniu obrad radni spotkali się ponownie na nadzwyczajnej sesji sejmiku. Jej głównym punktem była sprawa odwołania zarządu województwa podkarpackiego.
Uchwałę taką, jako konsekwencję nieudzielenia zarządowi absolutorium, złożyli radni PiS i Prawicy Rzeczpospolitej. W tajnym głosowaniu radni opowiedzieli się przeciwko odwołaniu zarządu. 14 radnych udzieliło zarządowi swojego poparcia, 12 chciało odwołania, 3 wstrzymało się od głosu. Zarząd może działać dalej – mówi marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl: