Podkarpacie: Subwencje znów mniejsze. Podkarpackie najbardziej poszkodowane!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tak olbrzymie ograniczenie subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiącej główne źródło dochodów najuboższych samorządów województw może doprowadzić do nie wykorzystania szansy stojącej przed tymi jednostkami.
(Tomasz Łępa)
Województwa mają obecnie do wykorzystania olbrzymie środki Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jednak aby po nie sięgnąć muszą zabezpieczyć wkład własny na to może nie pozwolić proponowana subwencja.

Niestety okazuje się, że po dokładnym wyliczeniu województwo podkarpackie będzie po raz kolejny stratne.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej. Projekt dotyczy przedłużenia o kolejny rok tj. na rok 2016 tymczasowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu korekcyjno-wyrównawczego subwencji z budżetu państwa dla samorządów województw. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, Ministerstwo Finansów wciąż prowadzi prace nad wypracowaniem docelowych rozwiązań prawnych w tym zakresie, stąd na 2016 rok, proponowane jest po raz kolejny przyjęcie rozwiązań tymczasowych. Dochody województwa podkarpackiego z tytułu subwencji ponownie będą mniejsze- tłumaczy Tomasz Leyko z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.