Podkarpacie: Spotkanie z dziennikarzami.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

(Tomasz Łępa)

Spotkania takie jak te z przedstawicielami środków masowego przekazu stały się okazją do oceny współpracy z mediami, rzetelności dziennikarzy w przekazywaniu informacji oraz do wymiany doświadczeń zawodowych. Jak dodaje marszałek obecny rok będzie obfitował w różne wydarzenia i informacje.

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się dziś noworoczne spotkanie opłatkowe dla dziennikarzy z podkarpackich mediów. Szefów i redaktorów poszczególnych redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zaprosił marszałek podkarpacki, Władysław Ortyl.