Podkarpacie: Rozmawiali o powietrzu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W trakcie spotkania omówiono także możliwości pozyskania środków unijnych z Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez m.in. wymianę kotłów, głęboką termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wskazano na konieczność spójności opracowywanych przez poszczególne gminy planów gospodarki niskoemisyjnej i programów ograniczenia niskiej emisji. Wójtowie obecni na spotkaniu mieli wiele pytań w tej kwestii, szczególnie dotyczyły one nowego typu projektów tzw. 'parasolowych”, w których np. gmina jest beneficjentem, a z efektów projektu korzystać będą mieszkańcy.
Kolejne spotkanie odbędzie się z samorządowcami powiatu jarosławskiego, gdzie w największej skali występuje problem złej jakości powietrza.
(Tomasz Łępa)
Jak dodaje starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła spotkania takie dają możliwości wspólnego rozwiązywania problemu, który dotyczy Mielca, powiatu mieleckiego i regionu.

W trakcie spotkania omówiono tzw. 'mapę drogową” dojścia do spełnienia wymagań konkluzji BAT przez Kronospan, co wydaje się być możliwe do spełnienia na przełomie lat 2017 – 2018. Mówi wójt gminy Padew Narodowa, Robert Pluta

Janusz Wrona, przewodniczący Rady Osiedla Mościska uczestniczący w spotkaniu zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia ilości punktów monitoringowych jakości powietrza.

Po raz kolejny w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w powiecie mieleckim. Wziął w nim udział marszałek Władysław Ortyl, wójtowie gmin z powiatu mieleckiego, przedstawiciele Mielca oraz dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania przedstawiono analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w zakresie pyłu, zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)piranu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mieleckiego oraz zaproponowano sposoby działania w przyszłości prowadzące do zapewnienia właściwej jakości powietrza. Jednym z głównych wątków dyskusji była kwestia dotycząca firmy Kronospan oraz tego jak zmobilizować firmę do inwestycji, które ograniczą szkodliwą emisję zanieczyszczeń wcześniej niż obliguje ją do tego ustawa. Mówi Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig