Podkarpacie: Rośnie liczba osób bez pracy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na Podkarpaciu rośnie bezrobocie. Jak wynika z podsumowania przygotowanego przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 15,6% i jest wyższa zniż w zeszłym roku.
Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie niżańskim – 23,7%, zaś najniższy jej poziom odnotowano Rzeszowie 8,0%.
W porównaniu z ubiegłym rokiem najwyższy wzrost bezrobocia w województwie podkarpackim wystąpił w powiecie ropczycko-sędziszowkim – o 1,5 p.proc., zaś największy spadek zanotowano w powiecie mieleckim o 1,1 proc.
W urzędach pracy zarejestrowanych jest obecnie prawie 16 tys. osób bezrobotnych, to jest o prawie 13% więcej niż przed rokiem.