Podkarpacie: Prawie 85% zaawansowania na budowie A4 Rzeszów-Jarosław.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prawie 85% prac zostało wykonanych na na budowie autostrady A4 Rzeszów-Jarosław.
Jak podaje GDDKiA, na budowie ostatniego odcinka autostrady wykonano prawie całość górnej warstwy nasypu i warstwy stabilizowanej cementem oraz około 80 % podbudowy z kruszywa łamanego i podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności.
Wykonawca prowadzi równolegle roboty mostowe, w tym m.in.: zabezpieczenia antykorozyjne oraz wykonywanie podwalin i obrukowania stożków. Do chwili obecnej w całości wykonane zostały już elementy konstrukcyjne obiektów.
Do końca roku planowane jest ukończenie 71 obiektów mostowych.
Wykonawcą prac na tym 41-kilometrowym odcinku jest konsorcjum firm Budimex S.A. i Strabag Sp. z o.o.
Termin zakończenia robót to maj 2016 roku.
(Joanna Sarwa)