Podkarpacie: Powstał Komitet monitorujący

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podczas obrad komitetu swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Ważną częścią posiedzenia było głosowanie nad regulaminem komitetu monitorującego określającego jego zasady i tryb pracy.
(Tomasz Łępa)
Dla Roberta Homy, prezydenta Przemyśla, zasiadającego w komitecie monitorującym, ważne będzie skupienie się nad problemem pracy na Podkarpaciu.

Antoni Kłosowski, kierownik Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców ze Stalowej Woli, powołany do komitetu, uważa, iż rozwój powinien być równomierny na całym obszarze Podkarpacia:

Adam Hamryszczak, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO urzędu marszałkowskiego, mówił z kolei o zadaniach komitetu monitorującego, do których należą:

W Urzędzie Marszałkowskim wręczono nominacje członkom komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Mocną stroną Podkarpacia jest przemysł związany z inteligentnymi specjalizacjami – lotnictwem, informatyką, branżą motoryzacyjną, jednocześnie stoimy przed wyzwaniem poprawy sytuacji na rynku pracy.
Marszałek Władysław Ortyl, jako przewodniczący komitetu monitorującego, zapewniał, że powołani członkowie mają solidne podstawy merytoryczne, by zasiadać w tym gremium: