Podkarpacie: Podsumowanie RPO.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W nowym Regionalny Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do rozdysponowania jest 2 miliardy 114 milionów euro.
(Tomasz Łępa)
Również projekty drogowe na Podkarpaciu znalazły się w programie działań RPO – tłumaczy zastępca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Joanna Szozda – Kalamarz.

Przykładem projektu współfinansowanego z RPO WP 2007-2013 jest mieleckie Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, jeden z 12, jakie powstały w regionie, dzięki środkom z RPO. Powstanie tej sieci centrów kosztowało ponad 123 miliony złotych, z czego ponad 98 milionów to dofinansowanie z UE – mówi Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, radny województwa.

Gdzie w regionie można znaleźć zainwestowane unijne środki – mówi Jacek Nowocień, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych UMWP.

Fundusze Europejskie w ramach RPO WP wykorzystywane były także przez przedsiębiorców – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska – Jedynak, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

Kilkuletnią realizację programu ocenia dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu marszałkowskiego, Marta Matczyńska.

1 miliard 198 milionów euro – taka kwota zainwestowana została w rozwój Podkarpacia dzięki Funduszom Europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. W ramach RPO WP Zarząd Województwa ogłosił 76 konkursów, w których złożono ponad 4700 wniosków i wnioskowano o dofinansowanie na kwotę ponad 7 miliardów złotych. O końcowych efektach RPO mówi marszałek Władysław Ortyl.