Podkarpacie: Podmiejska Kolej Aglomeracyjna.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Inwestycja została oszacowana na ponad 357 milionów złotych. Będzie realizowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
(Tomasz Łępa)
Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy komunikacji w stolicy Podkarpacia, a tym samym wpłynie na rozwój całego regionu. Dlatego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podkreśla wagę podpisanego listu intencyjnego.

Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Na terenie tych gmin zostaną wybudowane lub przebudowane drogi dojazdowe do dworców i stacji, powstaną też między innymi parkingi w systemie parkuj i jedź. Takie plany ma między innymi Sędziszów Małopolski – tłumaczy burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć

W ramach projektu planowanych jest szereg inwestycji. Między innymi zakup 12 sztuk nowoczesnego taboru oraz budowa zaplecza technicznego dla pojazdów szynowych. Powstanie także 14 nowych przystanków, a stare przystanki i stacje zostaną wyremontowane. Projekt to także budowa zupełnie nowej linii kolejowej do Jasionki – wyjaśnia marszałek Władysław Ortyl.

Jest pierwszy krok w kierunku powstania Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. W urzędzie marszałkowskim został w tej sprawie podpisany list intencyjny. Dokument podpisali samorządowcy z kilkunastu podkarpackich gmin, na terenie których będzie realizowany ten projekt, w tym prezydent Rzeszowa. Dokument zawiera przede wszystkim wolę współpracy i chęć wspólnej realizacji projektu oraz wstępny podział kompetencji. Liderem projektu będzie samorząd województwa, a lokalne samorządy partnerami. W projekcie będą też uczestniczyć Polskie Linie Kolejowe – mówi wicemarszałek Bogdan Romaniuk.