Podkarpacie: Podkarpacie konsekwentnie omijane przez rząd w transportowych inwestycjach ze środków UE.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zdaniem europosła, jest to sprzeczne z jedną z głównych zasad funkcjonowania UE – zasadą zrównoważonego rozwoju – i wydatkowaniem funduszy unijnych, których głównym założeniem jest wyrównywanie różnic między regionami a nie ich pogłębianie.
(Tomasz Łępa)
W ramach programu planowana jest modernizacja odcinków kolejowych między Poznaniem a Warszawą, Poznaniem a Szczecinem i Poznaniem a Wrocławiem.

Polska zaprzepaściła szansę na pozyskanie środków na inwestycje transportowe:

Wiceprzewodniczący Komisji Transportu w Parlamencie Europejskim Tomasz Poręba przedstawił plany inwestycji transportowych w Polsce dofinansowywanych ze środków unijnych, m.in. w ramach TEN-T oraz Funduszu Łącząc Europę.
Duże inwestycje infrastrukturalne po raz kolejny ominą większość Polski Wschodniej, w tym Podkarpacie: