Podkarpacie: Po nowe rozwiązania dla kolei

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W skład zespołu głównego weszli: Jan Lech, Sławomir Chmiel i w zastępstwie Jacek Guzik (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego), Krzysztof Pawlak i Lesław Świętoniowski (Przewozy Regionalne), Marek Małacha, Krzysztof Leszkowicz (Polskie Linie Kolejowe), Krzysztof Bożek i w zastępstwie Teodor Więcek (Przewozy Regionalne -związki zawodowe), Jan Szczepański i w zastępstwie Andrzej Kubas (PLK – związki zawodowe). Skład podzespołów zostanie uzupełniony w najbliższych dniach, ponieważ podczas spotkania zabrakło przedstawicieli niektórych samorządów. Wszyscy obecni zgłosili akces do pracy w tych podzespołach, pierwsze posiedzenie grupy zajmującej się linią 108 zaplanowano już na 17 lutego.
(Tomasz Łepa)
Znalezienie optymalnych rozwiązań dla podkarpackiej kolei – tak w skrócie można opisać cel powstania specjalnego zespołu, powołanego w Urzędzie Marszałkowskim. Związkowcy, samorządowcy, przedstawiciele spółek kolejowych wyłonili ze swojego grona grupę osób, która będzie organem doradczym dla Przewozów Regionalnych i samorządu województwa.
W ten sposób powstał 'Zespół ds. optymalizacji rozkładów jazdy pociągów i inwestycji towarzyszących poprawie oferty przewozowej”.
Pomagać mu będą mniejsze podzespoły utworzone dla każdej linii kolejowej z osobna.
Mówi Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Tomasz Leyko