Podkarpacie: Pieniądze na drogi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła nabór wniosków w ramach rządowego 'Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Podkarpacie ma do wydania prawie 63 mln zł.
Połowa przeznaczona zostanie na inwestycje gminne, połowa na drogi powiatowe.
W ramach programu gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast powiat ziemski – nie więcej niż dwa. Samorządy mogą starać się o dotację do 50 proc. kosztów inwestycji drogowych planowanych na 2017 r., ale nie więcej niż 3 mln zł.
W ramach programu mogą być wykonywane inwestycje takie jak budowa, przebudowa, remont drogi powiatowej lub gminnej.
Samorządy będą mogły składać wnioski od 1 do 15 września br. Następnie zostaną one ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez specjalnie powołaną w tym celu komisję działającą przy wojewodzie.
Inwestycje drogowe, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu, muszą być zrealizowane w 2017 r.
Na Podkarpacie w ramach 'Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019' w dwóch ostatnich latach funkcjonowania tego programu trafi ponad 69 mln zł w każdym roku.
W skali kraju budżet programu w latach 2016-2019 ma wynieść 4 mld zł.
W latach 2009-2015 w regionie przebudowano i wyremontowano łącznie ponad 1,1 tys. km dróg lokalnych. Podkarpackie samorządy na realizację zadań otrzymały z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości ponad 320 mln zł.
(Dominika Miś)