Podkarpacie: Otwieramy się na zmiany w zakresie przewozów regionalnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zarząd województwa podkarpackiego zawarł porozumienia dotyczące restrukturyzacji Spółki 'Przewozy Regionalne”. To kolejny krok do tego, aby sytuacja ekonomiczna 'Przewozów Regionalnych” ustabilizowała się, co przełoży się na perspektywę rozwoju i jakość świadczonych przez nie usług.
W wyniku porozumienia aż 750 mln zł trafi do spółki z budżetu państwa. Pieniądze te umożliwią spłatę zaległych zobowiązań oraz restrukturyzację spółki. Zmianie ulegnie jej struktura właścicielska – ponad 50% udziałów spółki obejmie podmiot restrukturyzujący pozostający w nadzorze ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Uroczyste podpisanie porozumienia między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a marszałkami województw nastąpiło w Warszawie. Jego celem jest zapewnienie ciągłości usług przewozowych oraz restrukturyzacja spółki, która pozwoli na osiągnięcie przez nią trwałej rentowności.
Dzięki porozumieniu województwa, jako organizatorzy pasażerskich przewozów kolejowych będą mogły zawierać z 'Przewozami Regionalnymi” pięcioletnie umowy na przewóz osób, co oznacza, że mieszkańcy Podkarpacia nadal będą mogli korzystać z usług kolejowych.
(Tomasz Łępa)