Podkarpacie: Osuwisko w Wielopolu Skrzyńskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kierowcy poruszający się drogą wojewódzką nr 986 mogą odetchnąć z ulgą. Przywrócona została płynność ruchu na trasie Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Trwające blisko 10 miesięcy roboty przy zabezpieczaniu osuwiska zostały zakończone. Osuwisko w ciągu drogi wojewódzkiej Tuszyma – Wiśniowa, obejmujące zarówno pas drogowy jak i teren przyległy (w tym cmentarz w Wielopolu Skrzyńskim) uaktywniło się po bardzo obfitych opadach deszczu w 2010 roku. Zerwana ziemia zasypała wówczas drogę wojewódzką oraz zniszczyła przycmentarny parking. Osuwisko spowodowało obniżenie korony drogi na ponad 50 metrowym odcinku. Ze względów bezpieczeństwa konieczne stało się wprowadzenie w tym miejscu ograniczenia tonażowego.
Po trwających około 10 miesięcy pracach osuwisko zostało trwale zabezpieczone, a droga zyskała przede wszystkim nową, komfortową nawierzchnię. Osuwisko zostało zabezpieczone poprzez wykonanie m.in. przypór ponad i pod jezdnią. Odbudowana została i dodatkowo zabezpieczona murem oporowym z koszy siatkowo – kamiennych skarpa drogowa. Wykonane zostały również: przepust pod koroną drogi, odwodnienie powierzchniowe i wgłębne oraz kanalizacja deszczowa. Koszt całej inwestycji to blisko 6 mln złotych. Większa część środków (ok. 4,5 mln zł) pochodziła z budżetu państwa – projekt został dofinansowany ze środków dotacji celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 1,4 mln zł to wkład własny samorządu województwa podkarpackiego.
(Tomasz Łępa)