Podkarpacie: Ograniczenia w ruchu na odcinkach dróg wojewódzkich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Okres wczesnowiosenny jest dla konstrukcji dróg okresem potencjalnego narażenia na zniszczenie, między innymi ze względu na roztopy.
Zazwyczaj okres ten rozpoczyna się w połowie marca i trwa nawet do początku maja. W tym roku bieżącym niekorzystne zjawiska pogodowe wystąpiły już w lutym, co było przyczyną wprowadzenia ograniczeń w ruchu (dla samochodów o całkowitej masie dopuszczalnej pow. 10 t) na trzech drogach wojewódzkich:
897 Tylawa-Komańcza-Wołosate na odcinku Tylawa – Komańcza, 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa na odcinku Królik Polski – Daliowa
889 Sieniawa-Bukowsko na całej długości drogi
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyklucza kolejnych ograniczeń w ruchu na zarządzanej sieci, w zależności od warunków pogodowych.
Zniesienie ograniczeń będzie możliwe po ustąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych, co w praktyce oznacza około tygodniowy okres bez opadów, pozwalający na odprowadzenie wód z korpusu drogi.
(Joanna Sarwa)