Podkarpacie: Nowe decyzje radnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Z programu w tym roku będzie mogło skorzystać 350 uczniów szkół zawodowych i techników oraz 550 gimnazjalistów i uczniów liceów. Każdy z nich otrzyma aż 4 tysiące złotych rocznego stypendium. Środki pochodzą z RPO WP 2014-2020 oraz budżetu województwa. Oczywiście warunkiem otrzymania stypendium są osiągane wyniki.
(Tomasz Łepa)
Radni województwa zdecydowali także o przystąpieniu do realizacji projektu, dzięki któremu 900 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzyma wysokie stypendia za wyniki w nauce. To jest pierwszy rok nowego programu, podkreśla wicemarszałek Maria Kurowska:

Duże zainteresowanie radnych wzbudziła informacja o stanie przygotowań i terminach realizacji modernizacji wału przeciwpowodziowego Wisła I i Wisła II. Zainteresowanie było tym większe, że przed kilkoma dniami Podkarpacie odwiedzili eksperci i kontrolerzy z Banku Światowego – mówi marszałek Władysław Ortyl:

Wybór nowego wiceprzewodniczącego sejmiku oraz przystąpienie do realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Podkarpacia to dwie podjęte przez radnych województwa uchwały podczas ostatniej sesji sejmiku. Oprócz tego dyskutowano o stanie przygotowań i realizacji modernizacji wału przeciwpowodziowego Wisła I i Wisła II oraz zamiarze połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu ze Szpitalem Miejskim w tym mieście.
21 radnych województwa zagłosowało za powierzeniem Maciejowi Lewickiemu funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od dziś sejmik ma więc nowego wiceprzewodniczącego, który radnym jest już 5 kadencję: