Podkarpacie: Lodołamacze przyznane.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W konkursie nagradzani są pracodawcy, którzy tworzą godne warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Podczas gali w Rzeszowie wręczono także nagrody i wyróżnienia dla pracodawców z województwa podkarpackiego i lubelskiego w kategorii: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy oraz tytuły honorowe: Super Lodołamacz 2015 i Lodołamacz Specjalny. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska gratulując wyróżnionym powiedziała, że zatrudniając osoby niepełnosprawne przełamują stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie. 'Człowiek niepełnosprawny to pełnosprawny pracownik” – podkreśliła wojewoda.
(Tomasz Łępa)
PUW posiada także infrastrukturę dostosowaną do potrzeb zatrudnionych niepełnosprawnych osób, a także niepełnosprawnych klientów, są to m.in. dojścia zapewniające dostęp do budynków, wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów, odpowiednio dostosowaną stronę internetową, usługi ukierunkowane na potrzeby osób głuchoniemych i niedosłyszących.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie od 1999 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne, prowadząc w tym zakresie bardzo konsekwentną politykę wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie otrzymał I miejsce w kategorii instytucja podczas regionalnej gali konkursu 'Lodołamacz 2015”.
'Lodołamacze” to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby niepełnosprawnych. Regionalna gala 'Lodołamacze” odbyła się po raz 10.
Mówi Małgorzata Oczoś-Błądzińska z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie