Podkarpacie: Lipiec miał być miesiącem bez sesji?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W nowej wersji jest deklaracja wsparcia budowy Centrum do kwoty 8 milionów bez wskazania inwestora. Zmiana uchwały była konieczna w kontekście starań Klubu Sportowego Resovia o dofinansowanie na tę inwestycję ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowy stadion lekkoatletyczny ma kosztować 32 miliony. Połowę tej kwoty zadeklarowało Ministerstwo Sportu i Turystyki jeśli pozostałą część dołożą samorządy miasta i województwa.W sesji wzięło udział 25 radnych. Wszyscy głosowali za zmianą uchwały.
(Tomasz Łępa)
Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego zebrali się na krótkiej nadzwyczajnej sesji w celu podjęcia uchwały w sprawie współfinansowania przez samorząd województwa budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Konieczna była zmiana wcześniejszej uchwały sejmiku z maja, w której radni wyrazili wolę wsparcia finansowego dla powstającego w Rzeszowie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Był w niej zapis wskazujący Urząd Miasta Rzeszowa jako realizatora tej inwestycji. Mówi Tomasz Leyko z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie