Podkarpacie: Jest nowy zbiornik

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Suchy zbiornik na Mleczce Kańczudzkiej to inwestycja Samorządu Województwa Podkarpackiego. Stworzenie go kosztowało ponad 36 mln złotych. Aż 26,6 mln złotych zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. W imieniu marszałka województwa inwestycję realizował Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Wykonawcą robót była firma Inżynieria S.A.
(Tomasz Łępa)
Zbiornik powstał na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie Siedleczki w gminie Kańczuga oraz Manasterza w gminie Jawornik Polski. Jego zadaniem jest ochrona przed wodami podczas ewentualnej powodzi mieszkańców Przeworska oraz mniejszych miejscowości położonych na terenie gminy Kańczuga.
Dzięki wywiezieniu ponad 1,5 miliona metrów sześciennych ziemi i powstaniu polderu, blisko 1000 mieszkańców terenu, obejmującego aż 360 hektarów zostało lepiej zabezpieczonych przed ewentualną powodzią- mówi dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Małgorzata Wajda:

Ma powierzchnię ponad 62 hektarów i rezerwę powodziową 3 mln metrów sześciennych – to suchy zbiornik przeciwpowodziowy 'Kańczuga”, który został oddany do użytkowania. Jego rolą jest zatrzymanie nadmiaru wód z rzeki Mleczki, która w przeszłości podczas ulewnych deszczy była zagrożeniem dla mieszkańców Kańczugi oraz Przeworska.
Oficjalnego przekazania do użytkowania dokonał marszałek Władysław Ortyl: