Podkarpacie: Fotokonkurs pokaże piękno regionu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak przybliżyć mieszkańcom terenów przygranicznych środowisko sąsiadów?
Pogłębienie współpracy i zacieśnienie relacji mieszkańców regionów przygranicznych jest celem kilku rozwojowych programów transgranicznych.
Objętych jest nimi m.in. województwo podkarpackie.
Przedsięwzięcie Polska-Białoruś-Ukraina realizowane jest od 2007 roku. Poza programami grantowymi realizowane są przedsięwzięcia promocyjne jak choćby Dzień Europejskiej Współpracy (21 września).
W ramach tego dnia prowadzony jest fotokonkurs.
Na adres pbu@cpe.gov.pl nalezy przesłać zdjęcia ciekawych miejsc Podkarpacia wraz z pytaniem (np. gdzie zostało wykonane).
Zarówno wśród osób nadsyłających foto-pytania jak i udzielających odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody, w tym oficjalne koszulki przygotowane na Dzień Europejskiej Współpracy oraz pamięci USB.
Konkurs prowadzony jest na stronie programu www.pl-by-ua.eu