Podkarpacie: Działania 'Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Podkarpaccy policjanci prowadzą akcję 'Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników.
Każdego roku, począwszy od września, gwałtownie rośnie liczba zdarzeń z udziałem pieszych, jest to głównie związane z pogarszającą się widocznością na drogach.
Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to: nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym czy wejście na jezdnię zza pojazdu.
Policjanci będą także karać rowerzystów za przejeżdżanie przejść dla pieszych i jazdę po chodnikach.
Policja przypomina, że piesi poruszający się po zmierzchu poza terenem zabudowanym zobowiązani są do noszenia odblasków. Za nieprzestrzeganie tego przepisu można otrzymać mandat w kwocie do 100 zł.