Podkarpacie: Dolina Lotnicza przebadana..

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

2 lata specjalny zespół sprawdzał klaster lotniczy na Podkarpaciu. Szukał rozwiązań, które mogą pomóc w rozwoju przemysłu lotniczego w regionie. Wyniki tych badań poznały władze województwa.
Lotnictwo jest przemysłem dominującym na Podkarpaciu. Potwierdzają to liczby. W regionie jest 8-krotnie większe zatrudnienie w branży lotniczej niż średni poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej w analogicznym sektorze gospodarki.
Klaster, według opinii specjalistów, działa efektywnie. Firmy dzięki funkcjonowaniu w takim modelu biznesowym zwiększają swoją konkurencyjność w 3 wymiarach: wyższej efektywności funkcjonowania, wyższego poziomu innowacyjności oraz zwiększania ogólnego poziomu przedsiębiorczości. Wszystko to wpływa na innowacyjność całego regionu.
Wyniki badań to jednak nie wszystko. Na ich podstawie powstała książka, która przedstawia dobre praktyki w Polsce i Ameryce.
Efektywny klaster powinien opierać się na 3 filarach: kapitale ludzkim, a więc inwestycji w edukację, która odpowiada na potrzeby przemysłu, kapitale społecznym, czyli tworzeniu warunków do przepływu wiedzy w regionie oraz kapitale terytorialnym. W skrócie to dobre partnerstwo samorządów, tworzenie grup działania.
Projekt badawczy: Efektywne klastry – źródłem innowacyjności i trwałego rozwoju był finansowany z RPO 2007-2013. Międzynarodowy zespół pracował na zlecenie samorządu województwa.