Podkarpacie: Bezpieczne ferie w województwie podkarpackim

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego stworzona została baza danych kontaktowych organizatorów i kierowników zorganizowanego wypoczynku, do których przekazywane będą ostrzeżenia i komunikaty o możliwości wystąpienia zagrożeń meteorologiczno-hydrologicznych wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak również komunikaty Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o zagrożeniu lawinowym.
(Tomasz Łępa)
Okres zimowy to trudny czas dla zwierząt, głównie zwierząt leśnych, dlatego omawiane są również procedury postępowania w przypadku napotkania zwierząt, które mogą być zarażone różnymi chorobami zakaźnymi.
Prowadzone działania prewencyjne kierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do opiekunów i organizatorów zorganizowanego wypoczynku, przed którymi stawiane są duże wyzwania w zakresie rozpoznawania i eliminowania potencjalnych zagrożeń:

Mimo iż w kraju rozpoczęły się ferie zimowe, które zostały podzielone na cztery turnusy, to w województwie podkarpackim zimowa przerwa rozpocznie się w ostatnim przewidzianym terminie, czyli 15 lutego i potrwa do 28 lutego. Na Podkarpaciu będzie wypoczywała młodzież z całej Polski. W związku z tym wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren województwa podkarpackiego. Ponadto zwróciła się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podejmowane działania.
Mówi rzecznik wojewody Małgorzata Waksmundzka-Szarek: