Podkarpacie: S 19 nabiera tempa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W październiku 2006 roku podpisana została Deklaracja Łańcucka, powołująca do życia międzynarodową platformę współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji szlaku Via Carpatia. Deklarację podpisali ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Dwa lata później do inicjatywy przystąpiły kolejne trzy państwa – Bułgaria, Grecja i Rumunia.
Tomasz Łepa
Droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpathia, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpathia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek ten ma długość prawie 600 km. W końcu mamy zielone światło na to przedsięwzięcie – wyjaśnia europoseł Tomasz Poręba:

Budowa tej drogi to także krok rozwojowy dla naszych krajów – powiedział marszałek Władysław Ortyl:

Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju potwierdził, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie sfinansowana budowa odcinka od Rzeszowa
do Babicy:

Proces inwestycyjny wkrótce będzie można zacząć ponieważ wydana została pozytywna decyzja środowiskowa dla S19. Ten trudny i długi proces zakończył się w listopadzie ubiegłego roku. Konieczne jest tylko uprawomocnienie tej decyzji, co podkreślał podczas spotkania europoseł Tomasz Poręba. 1.lipca Polska przejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej i chcemy wykorzystać ten okres maksymalnie do wsparcia budowy Via Carpathia – dodał Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
Budownictwa:

Budowa drogi ekspresowej S19 czyli polskiej części międzynarodowego szlaku Via Carpathia jest priorytetem dla polskiego rządu – takie zapewnienia padły podczas roboczej konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.. Wzięli w niej udział przedstawiciele polskiego rządu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Konsul Generalny Słowacji Ivan Skorupa i samorządowcy ze Słowacji. Jej organizatorami byli marszałek Władysław Ortyl oraz europoseł Tomasz Poręba: