Podkarpacie: 53 inwestycje w Kontrakcie Terytorialnym dla Podkarpacia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

24 inwestycje na liście podstawowej oraz 29 na rezerwowej znalazły się w uzgodnionym z rządem Kontrakcie Terytorialnym woj. podkarpackiego – poinformował marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl.
Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa.
Marszałek dodał, że 'w grze' oprócz projektów z listy podstawowej i rezerwowej jest jeszcze 30 przedsięwzięć, które będą negocjowane, kiedy np. znane będą szczegóły unijnych programów krajowych i regionalnych. Obecnie rząd negocjuje z KE szczegóły tych programów.
Ortyl przypomniał, że kwestią sporną w czasie negocjacji był brak uwzględnienia w KT budowy drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa. Z tej przyczyny samorząd nie podpisał KT na początku listopada.
Wśród innych projektów, które znalazły się w podkarpackim KT, są m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej, elektryfikacja linii kolejowej Rzeszów-Ocice oraz Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne.
Zdaniem marszałka, jednym z najważniejszych projektów zapisanych w KT jest również 'Błękitny San'. Inwestycja ta zakłada uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie gmin położonych wzdłuż rzeki San – od źródeł do jej ujścia do Wisły. Wartość projektu oszacowano na 1,6 mld zł. Dzięki tej inwestycji poprawi się jakość wody w zalewie Solińskim i Myczkowskim.
W sumie na Podkarpacie w ramach KT trafić ma ok. 22 mld zł.