Podkarpacie 5 w kraju w wykorzystywaniu środków z RPO

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponad 3,3 mld zł wydał już samorząd województwa podkarpackiego z Regionalnego Programu Operacyjnego. To ponad 65,5 proc. sumy, jaką ma region do wydania w ramach tego programu. Dotychczas dofinansowanych zostało prawie 1,5 tys. projektów; z tej liczby zakończonych zostało ponad 670. Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie z RPO zadeklarowali utworzenie ponad 4 tys. miejsc pracy. Dotychczas z dotacji RPO przebudowano 928 km dróg w regionie. Pod tym względem Podkarpacie zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Dzięki realizacji RPO wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 284 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób. Wybudowanych zostanie również ponad 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i 10 oczyszczalni ścieków. Z tych urządzeń sanitarnych skorzysta ponad 65,5 tys. osób. Już dziś nasze województwo jest na czele rankingu województw w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Wydanie ponad 65,5 proc. budżetu RPO, pozwoliło zająć województwu podkarpackiemu piąte miejsce w kraju, dzięki temu w ubiegłym roku do regionu trafiło dodatkowe ponad 42 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Pieniądze te zostały przeznaczone głównie na inwestycje, w tym drogowe.