Pierwsza ofiara wychłodzenia w powiecie sandomierskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Policjanci patrolują miejsca, w których często przebywają bezdomni. Sprawdzają dworce, tereny przydworcowe, kanały ciepłownicze, ogródki działkowe, parki, miejsca rzadko uczęszczane czy opuszczone budynki. W tych działaniach policja współpracuje z samorządami, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, Strażą Miejską i Strażą Pożarną.
55letni mężczyzna, mieszkaniec gm. Koprzywnica, jest czwartą w Polsce, a pierwszą w powiecie sandomierskim ofiarą wychłodzenia. Mężczyzna został znaleziony dziś w miejscowości Ciszyca. Rzecznik sandomierskiej policji Jacek Kulita apeluje