Pieniądze na edukację w woj. świętokrzyskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

80 mln zł ma do wykorzystania w tym roku województwo świętokrzyskie na projekty wspierające edukację dzieci i młodzież z unijnego programu Kapitał Ludzki. Fundusze przeznaczone będą na edukację na wszystkich etapach, począwszy od przedszkola.
Najwięcej pieniędzy – 30 mln zł – przeznaczonych zostanie na utworzenie nowych przedszkoli w 31 świętokrzyskich gminach o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Województwo świętokrzyskie jest liderem w wykorzystaniu środków z Kapitału Ludzkiego i dlatego otrzymało dodatkowe fundusze na edukację przedszkolną z krajowej rezerwy wykonania.
Szkoły zawodowe będą mogły w sumie skorzystać z 23 mln zł na organizację staży zawodowych oraz na zajęcia teoretyczne i zakup nowoczesnego wyposażenia. 17 mln zł przewidziano na projekty dotyczące dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, które mają wyrównywać szanse edukacyjne na terenach o utrudnionym dostępie do edukacji.
8 mln zł przeznaczone będzie na indywidualne zajęcia w trzech pierwszych klasach szkół podstawowych – będą to zarówno zajęcia dla uczniów gorzej radzących sobie z nauką, jak i dla tych zdolniejszych. 2 mln zł trafi w formie stypendiów do szczególnie uzdolnionych, ale gorzej sytuowanych uczniów.