Pieniądze dla woj. świętokrzyskiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Województwo świętokrzyskie dostanie w przyszłym roku ponad 126 milionów złotych z Funduszu Pracy na realizację programów łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. To prawie 40 milionów więcej niż w tym roku. Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa dotyczący ustalenia 'Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych”. Wśród kryteriów tych wskazane są m.in.
wskaźnik płynności rynku pracy (napływu i odpływu bezrobotnych), stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych do 25 roku i po 50–tym roku życia oraz mieszkających na terenach wiejskich.
(Marcin Gabrek)