Pieniądze dla asystentów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Gmina Tarnobrzeg, Grębów, Nowa Dęba i Gorzyce otrzymały dotacje w ramach resortowego programu 'Asystent rodziny – druga edycja”. Celem programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 'Asystent rodziny” jest wspieranie samorządów gminnych w pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.
Gmina Tarnobrzeg otrzyma na ten cel ponad 17 i pół tysiąca złotych. Grębów blisko siedem tysięcy 400 złotych. Nowa Dęba 12 i pół tysiąca, a Gorzyce około 40 tysięcy złotych.