Pasowanie na ucznia w Rudniku nad Sanem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

35 pierwszaków, w tym 14 sześciolatków zostało pasowanych na ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej numer 2 w Rudniku nad Sanem.
Szkolna uroczystość rozpoczęła się od zabawnego programu artystycznego przedstawionego przez pierwszoklasistów. Wierszyków i piosenek wykonywanych przez uczniów wysłuchali rodzice i nauczyciele. Następnie uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania, w którym zobowiązali się do dbania o dobre imię szkoły i klasy, oraz do bycia dobrym Polakiem. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły Tomasz Grzecznik symbolicznym piórem pasował na ucznia każdego z pierwszaków.