Padew Narodowa: Wyremontowali przepusty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wójt gminy Padew Narodowa jest przekonany, że wyremontowane przepusty pozwolą okolicznym rolnikom swobodnie dojeżdżać do swoich pól uprawnych, a pracownikom LHS pozwolą na przejazd celem dokonania przeglądu stanu technicznego min. nasypu kolejowego linii nr 65.
(Tomasz Łępa)
W czasie odbioru przedstawiciele Urzędu Gminy wnieśli kilka uwag, min. dodatkowe utwardzenie i umocnienie naziomu na odbudowanych przepustach czy też zabezpieczenie głowic z obu stron na przepuście z kręgów betonowych.

Na wniosek Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Oddział Wola Baranowska wyremontował przepusty na rowach melioracji szczegółowej 'Osa Duża' i 'Koniówka Nowa' w Padwi Narodowej.