Padew Narodowa: Wokalmania na celujący

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej gościł młodych piosenkarzy z terenu powiatu mieleckiego na I Powiatowym Konkursie Piosenki Wokalmania. Konkurs, skierowany do wszystkich śpiewających, miał na celu prezentację dorobku artystycznego młodych solistów, a także doskonalenie umiejętności wokalnych uczestników poprzez warsztaty poprzedzające konkurs. Do udziału w konkursie zgłosiło się 78 uczestników reprezentujących wszystkie gminy powiatu mieleckiego.
Grad Prix wyśpiewała Alicja Hajduk reprezentująca Warsztat Wokalny Nowe Brzmienie z Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej.
Pierwsze miejsca w kategorii najmłodszych wyśpiewali: Dominik Pyziński z Gminnego Ośrodka Kultury Padew oraz Bartłomiej Dudzik ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu. Drugie miejsce zajęła Klaudia Polak z GOK-u Borowa oraz trzecie Katarzyna Szewczyk ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Glinach Małych.
W kategorii drugiej /klasy IV – VI/ zwyciężyła Iga Pańczyk z GOK-u Padew, drugie miejsce zajęła Kamila Pieróg z GOK Padew. Trzecie miejsca przypadły Klaudii Litwin ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu oraz Karolinie Uzar z GOK Padew.
W kategorii trzeciej /gimnazja/ pierwsze miejsce wyśpiewała Dominika Furtek z GOK Padew. Komisja konkursowa przyznała dwie równorzędne nagrody za drugie miejsce dla Patrycji Mitkiewicz z GOK Padew oraz Aleksandry Trzuskowskiej z Gimnazjum Nr 1 z Mielca. Trzecie miejsce wyśpiewała Izabela Pieróg – Warsztat Wokalny Nowe Brzmienie – GOK Padew Narodowa.
W kategorii IV /szkoły ponadgimnazjalne/ przyznano tylko wyróżnienie dla Michała Hyjka z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu oraz Kingi Pietras z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu
Nagrody dla laureatów wręczyli Starosta Powiatu Andrzej Chrabąszcz, Wójt Gminy Robert Pluta oraz Radny Rady Powiaty Zbigniew Tymuła.
(Tomasz Łępa)