Padew Narodowa: Świętują swojego patrona.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Historia szkoły w Padwi Narodowej sięga XV wieku, kiedy to przy istniejącym wówczas kościele założono szkołę parafialną i zobowiązano ówczesnego proboszcza do jej prowadzenia oraz utrzymywania nauczycieli. Uczono w języku łacińskim i polskim, w duchu religii katolickiej. 1 września 2014 roku szkoła podstawowa wraz z gimnazjum weszła w skład Zespołu Szkół, zachowując odrębność nazwy, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej uczęszczają uczniowie z 12 miejscowości wchodzących w skład gminy.
(Tomasz Łępa)
Uroczystości rocznicowe mają jeszcze bardziej podkreślić osobę i twórcę lampy naftowej – dodaje dyrektor placówki.

Z okazji święta szkoły przygotowano wiele wydarzeń.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej trwają uroczystości rocznicowe z okazji nadania placówce imienia wynalazcy lampy naftowej, Ignacego Łukasiewicza. Mówi dyrektor szkoły Anna Uzar