Padew Narodowa: Segregowanie się opłaca.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Koszt za wywóz segregowanych odpadów komunalnych wynosić będzie od sierpnia od gospodarstwa domowego tylko 15 zł. Dlatego też osoby zainteresowane selektywnością odpadów winny złożyć deklarację do 31 lipca w urzędzie gminy.
(Tomasz Łępa)
W punkcie tym znajdować się będą m.in.

Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 430 tyś złotych:

Już od pierwszego sierpnia mieszkańcy Padwi Narodowej, którzy segregują odpady na swoich nieruchomościach, zapłacą mniejsze stawki za ich odbiór.
To za sprawą utworzenia w gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów – mówi wójt gminy Padew Narodowa Robert Pluta: