Padew Narodowa: Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przyznana dotacja nie może być jednak większa niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.
(Tomasz Łępa)
Wójt gminy Padew Narodowa Robert Pluta odebrał z rąk wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 110 000 zł.
Środki z promesy są przeznaczone na remont drogi gminnej w miejscowości Domacyny.
Mówi wójt gminy Robert Pluta: