Padew Narodowa: Pomoc finansowa dla gminy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podpisanie umów było zwieńczeniem wcześniejszych starań, jakie gmina podejmowała w zakresie złożenia stosownych wniosków do Lokalnej Grupy Działania 'PROWENT” w Mielcu, a następnie przekazania ich do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
(Tomasz Łępa)
Zaduszniki to kolejna inwestycja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski:

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów o przyznanie pomocy Gminie Padew Narodowa w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 'Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Jednym z obiektów dofinansowanych będzie budowa parku rehabilitacji ruchowej.
Mówi wójt gminy Robert Pluta: