Padew Narodowa: Nowe miejsce inwestycyjne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zakres prac planistycznych obejmował będzie teren około 40 ha.
(TŁ)
Przedmiotowe tereny są znacznie oddalone od terenów zamieszkanych, z nieograniczonym dostępem do linii energetycznej oraz drogi powiatowej i wojewódzkiej.

W gminie Padew Narodowa trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie.
To wstęp do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Linii Hutniczo-Szerokotorowej.
Mówi wójt gminy Padew Narodowa Robert Pluta: