Padew Narodowa: Dobiegają końca inwestycje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dzięki nowym klapom oraz dobrze utrzymanym ciekom wodnym, zdaniem sekretarz gminy, poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców.
(Tomasz Łępa)
Dzięki interwencji Wójta Gminy Padew Narodowa zmienione także zostały klapy na śluzie wału rzeki Wisły.

Na terenie Gminy Padew Narodowa dobiegają końca prace inwestycyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Mówi sekretarz gminy Padew Narodowa Anna Wiącek