Padew Narodowa: Chcą upamiętnić swojego bohatera.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W 1980 r. w padewskim kościele odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą jej bohaterskie czyny, natomiast w roku 2010 jej imieniem i nazwiskiem nazwano jedną z ulic w Padwi Narodowej.
(Tomasz Łępa)
Ludwika Uzar – Krysiakowa urodziła się w 1912 r. w Padwi Narodowej, w rodzinie rolników. Uczennica szkoły w Padwi Narodowej i absolwentka Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Ropczycach. Dzięki zbiegowi okoliczności otrzymała pracę w kancelarii więziennej w Łęczycy, a później przeniesiona została do więzienia na Pawiaku w Warszawie. W czasie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. wykazała się odwagą i poświęceniem. Po przejęciu więzienia przez okupanta pracowała w szpitalu więziennym i tam włączyła się do pracy konspiracyjnej przyjmując pseudonim 'Myszka'. Z narażeniem własnego życia pośredniczyła w kontaktach rodzin z więźniami, przenosząc różnego rodzaju przesyłki i grypsy. Szczególną przesyłką była Komunia Święta, którą odbierała z warszawskich kościołów i dostarczała na teren szpitala więziennego. Zginęła prawdopodobnie w czasie powstania warszawskiego we wrześniu 1944 r. pod gruzami zniszczonego domu przy Placu Kazimierza 5. Pochowana została na Powązkach w Warszawie. Mówi wiceprzewodniczący rady gminy Jan Uzar.

Radni gminy Padew Narodowa chcą, aby jedna z ulic w Warszawie nosiła imię Ludwiki Uzar-Krysiakowej, bohaterki wywodzącej się z Padwi Narodowej. Pomysł nadania jednej z ulic w Warszawie imieniem bohaterki wyszedł od byłego przewodniczącego Rady Gminy Padew Narodowa, Jana Mycka, który pomysł ten przedstawił również Radzie Miasta Warszawy. Trwają również starania by na cmentarzu na Powązkach w Warszawie stanął jej pomnik. Mówi wójt gminy Padew Narodowa, Robert Pluta.