Padew Narodowa: Będą mieli nowości książkowe

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Doposażenie biblioteki szkolnej w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej. Dostęp do ciekawej lektury jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży, które będą kontynuowane w dorosły życiu dodaje sekretarz gminy Padew Narodowa.
(Tomasz Łępa)
Wśród priorytetów jakie wspiera Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. O najlepsze tytuły książkowe, które znajdą się na półkach bibliotecznych w Padwi Narodowej zadbają sami jej czytelnicy:

Dwanaście tysięcy złotych otrzyma gmina Padew Narodowa z przeznaczeniem dla bibliotek w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa. Wysokość przyznanych środków zależała od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek, a warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie wkładu własnego na realizację zakupów: