Ożarów: Rewitalizacja miasta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Prawie 3 miliony 800 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma gmina Ożarów na rewitalizację miasta. Środki na ten cel pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt dotyczy kompleksowej rewitalizacji Ożarowa, na terenie Osiedla Wzgórze. Zakłada on budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz burzowej, ogrodzenie terenu przedszkola i Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz odnowę nawierzchni dróg, chodników i placów. Ponadto w ramach projektu planowana jest budowa nowego i renowacja dotychczasowego
oświetlenia, zagospodarowanie terenu, a także budowa boiska do koszykówki i tenisa ziemnego, małej architektury i altan śmietnikowych.
Koszt całkowity inwestycji to niemal 15 milionów złotych.
(Marcin Gabrek)